Elektroluminescentie is een vorm van luminescentie waarbij een materiaal licht uitzendt ten gevolge van een elektrische stroom die erdoorheen gaat of een elektrisch veld dat ermee geassocieerd is. Bron : Wikipedia

Hieronder is een kleine selectie te zien van de duizenden EL beelden die SolarTester  door de loop van de jaren heeft gemaakt. Dunne film, poly kristallijn, mono kristallijn, combinaties van poly en mono, van 2 cellen per paneel tot 144 cellen per paneel, we hebben ze allemaal getest en beoordeeld. Lees verder onder de foto’s

+13

Beoordeling

Wij beoordelen de EL beelden op basis van de MBJ criteria, de laatste versie van deze criteria kunnen hier gedownload worden. Door de hoge kwaliteit van onze beelden kunnen we de kleinste cracks detecteren. De beoordelingscriteria zijn opgesteld door het MBJ partnernetwerk in samenwerking met TÜV SÜD en andere instanties die zich bezighouden met het testen van zonnepanelen. Bij de beoordeling van de cracks kijken we niet alleen naar de huidige invloed op de opbrengst van een paneel, maar ook naar de invloed op de verwachte opbrengst in de toekomst. De micro cracks worden ingedeeld in 3 soorten, niet-kritisch, kritisch en zeer kritisch. De beoordeelde cracks worden uiteindelijk gebruikt voor een classificatie van het paneel in een klasse A tot en met D. Deze beoordeling sluit aan bij de ISO-2859-1 en AQL methode voor het uitvoeren en accepteren of afwijzen van een steekproef. Hieronder staan enkele voorbeelden van de verschillende soorten cracks die wij aangetroffen hebben in de panelen die we getest hebben.

Een voorbeeld van een niet-kritische crack. De stroom die opgewekt wordt aan beide kanten van de micro crack kan afgevoerd worden naar de bus bars. Meer voorbeelden, ook van kritische en zeer kritische cracks zijn te vinden in de beoordelingscriteria.

+23