Delta Lloyd ook in hoger beroep veroordeeld tot betalen hagelschade aan zonnepanelen, mede dankzij inzet expertise SolarTester

Willem van der Heijden, woensdag 19 augustus 2020

Het gerechtshof hierover: ‘De deskundigen hebben aan de hand van de aard en omvang van de microbreukjes de beschadigde zonnecellen ingedeeld in 3 categorieën: uncritical, critical en very critical. Als de microbreukjes niet leiden tot de beschadiging van een zonnecel, gaat het om afwijkingen in de categorie uncritical. Zonnecellen die voor minder dan 20 procent zijn beschadigd, worden door de deskundigen ingedeeld in de categorie critical. Een groot deel van de cellen waarin microbreukjes zijn vastgesteld, valt in deze categorie. Een aantal zonnecellen valt volgens Dekra Certification zelfs in de categorie very critical, met beschadigingen van meer dan 20 procent. Solar Tester heeft gezien de omvang van de geconstateerde beschadigingen geadviseerd alle zonnepanelen te vervangen. Dekra Certification heeft vastgesteld dat een aantal cellen ernstig is beschadigd. Een en ander betekent dat in elk geval bij de 10 geteste zonnepanelen sprake is van een objectieve aantasting van de stoffelijke structuur die naar verkeersopvattingen de stoffelijke gaafheid van de zaak kenmerkt. De bevindingen van de deskundigen zijn ook verder toereikend om aan te nemen dat het niet gaat om lichte beschadigingen aan de zonnepanelen.’

Dit betekent dat Delta Lloyd volgens het gerechtshof geen beroep kan doen op de uitsluiting voor schade die bestaat uit krassen, schrammen, deuken of andere lichte beschadigingen, omdat aan de voorwaarden van de uitsluiting in dit geval niet is voldaan. Delta Lloyd moet daarom van het gerechtshof overgaan tot afwikkeling van de schade aan de zonnepanelen.

Lees het volledige artikel hier