Hagelrisico’s voor zonnepanelen

Willem van der Heijden - SolarTester, woensdag 15 juli 2020

Die ene dag in 2016 (23 juni) veranderde alles. Na één enorme hagelbui rinkelden alle alarmbellen. Het regende die dag claims, honderdduizend om precies te zijn, en de zeshonderd miljoen euro verzekerde schade zorgde ervoor dat hagel op de agenda kwam. En op die agenda bleef.

VU-onderzoeker Hans de Moel heeft samen met een grote groep collega’s, het KNMI en Achmea heeft De Moel onderzoek gedaan om meer inzicht te krijgen in hagelrisico’s. Naast de kans op hagel dat in het eerste deel van Hagelschade en klimaatverandering aan bod kwam, zoomde De Moel ook in op de kwetsbaarheid van zonnepanelen. Wat betekent hagel voor zonnepanelen? En welke factoren zorgen voor (meer) schade aan de panelen?

Onderzoek
Volgens De Moel is schade aan zonnepanelen ‘heel simpel’ in te delen in twee soorten: zichtbare en onzichtbare schade. “Bij de eerste zie je de inslag van de hagelstenen, maar bij de onzichtbare kan het maanden duren voordat de schade ‘zichtbaar’ is, bijvoorbeeld doordat de opbrengst van de panelen ineens is gedaald, terwijl de oorzaak niet makkelijk is te achterhalen.”
Uit het onderzoek blijkt verder dat de schade met name afhankelijk is van de hagelgrootte, de eigenschappen van het dak en de richting van de panelen. De Moel: “In zijn algemeenheid geldt dat de schade toeneemt naarmate de hagelstenen groter zijn. De schade lijkt bij stenen van zo’n twee centimeter te beginnen, ook de onzichtbare, terwijl het gros bij hagelstenen boven de vier-vijf centimeter bestaat uit zichtbare schade.”

Verzekerbaarheid
Ook hebben de onderzoekers ook gekeken naar de sector zelf. “Het is een relatief nieuwe markt en hoewel er richtlijnen zijn, zowel Europees als nationaal, zijn deze niet verplicht en wordt er niet gehandhaafd”, aldus De Moel. Volgens hem zorgt dat voor complicaties, met name in het kader van verzekerbaarheid. “Want kwam de schade nou door de hagelbui of had het met de installatie te maken? Als er vooraf geen check is geweest, is immers niet uit te sluiten dat de installatie niet goed is geweest. En wat doe je met tweedehands panelen die misschien wel eerder schade hebben opgelopen?”

Reden genoeg om je vooraf te verdiepen in de juiste (wind)richting, maar vooral ook op een goede installatie.

Het hele artikel is hier terug te vinden.

Geïnteresseerd in de zekerheden die SolarTester u kan bieden? Klikt u dan hier

Onzichtbare hagelschade zichtbaar gemaakt met SolarTester Elektroluminiscentie onderzoek

Onzichtbare hagelschade zichtbaar gemaakt met SolarTester Elektroluminiscentie onderzoek