SolarTester BV als expert ingezet in rechtzaak

Solartester, maandag 13 augustus 2018

De rechtbank van Amsterdam heeft verzekeraar Delta Lloyd verplicht om een pluimveehouder alsnog de schade aan zijn zonnepanelen te vergoeden die ontstaan is tijdens de hagelstorm in juni 2016.

Uitspraak rechtbank: sprake van zaakbeschadiging

De rechtbank stelt in zijn vonnis het van oordeel te zijn dat er sprake is van materiële schade aan de zonnepanelen door hagelstenen, als bedoeld in de clausule hagelschade. ‘De rechtbank is van oordeel dat er naar verkeersopvattingen wel degelijk sprake is van een objectieve aantasting van de stoffelijke structuur die de stoffelijke gaafheid van de zonnepanelen kenmerkt. Het gaat om de vraag of sprake is van zaakbeschadiging. Anders dan Delta Lloyd meent is voor het aannemen van een aantasting als hier bedoeld niet vereist dat de zonnepanelen substantieel slechter zijn geworden in de zin van functieverlies of aantasting van de levensduur. Bij zaakbeschadiging gaat het immers niet om de schadevorm, maar om de schadeoorzaak. … Nu SolarTester zodanige schade constateert dat vervanging van alle zonnepanelen is geadviseerd en het rapport van Dekra Certification de kwalificatie “ernstig beschadigd” gebruikt ten aanzien van een aantal cellen van de zonnepanelen, staat daarmee voldoende vast dat de micro-breukjes een objectieve aantasting van de stoffelijke structuur vormen die naar verkeersopvattingen de stoffelijke gaafheid van de zonnepanelen kenmerkt.’

Volgens Delta Lloyd vallen de micro-breukjes onder ‘krassen, schrammen, deuken of andere lichte beschadigingen’, zodat in principe geen dekking wordt verleend. De rechtbank volgt Delta Lloyd hierin niet: ‘Bij dat oordeel is van belang dat Dekra Certification schrijft dat een aantal cellen ernstig beschadigd is en dat het effect van een beschadigde cel groot is. Het aanvankelijke advies van SolarTester om, gelet op de ernst van beschadigingen, alle zonnepanelen te vervangen is ook in dit verband van belang. Zonder nadere toelichting, die ontbreekt, valt gezien deze conclusies van deskundigen niet in te zien dat de micro-breukjes vallen onder lichte beschadigingen zoals hier bedoeld.’

De rechtbank heeft zodoende besloten dat Delta Lloyd verplicht is om uit hoofde van de verzekeringsovereenkomst de door de eiser geleden schade aan de zonnepanelen te vergoeden. Het tussentijdse opbrengstverlies en de dientengevolge misgelopen subsidie hoeft de verzekeraar niet te vergoeden.

Bron: https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i16545/rechtbank-amsterdam-verplicht-delta-lloyd-pluimveehouder-hagelschade-aan-zonnepanelen-te-betalen

Lees de volledige uitspraak op de volgende link: Uitspraak rechtzaak hagelschade zonnepanelen pluimveehouder