Dossier Hagelschade Juni 2016

Ontwikkeling van Hot Spots

Hot spots kunnen ontstaan door dissipatie  van elektrische energie als warmte in slecht functionerende delen van cellen. Ze kunnen ook ontstaan door contactweerstanden in cellen of tussen cel en contacten in het zonnepaneel. Microcracks kunnen dergelijke contactweerstanden veroorzaken. Deze contactweerstanden veroorzaken sterk gelokaliseerde hot spots waarin de temperatuur zeer hoog kan oplopen. De volgende stap bij deze cracks is dat er vlambogen in de cellen ontstaan, het zilver kan hierdoor smelten en als vloeibaar zilver door de achter folie van de zonnepanelen smelten en op de dakhuid druipen. Dit is een direct brandrisico. Daarnaast worden de panelen elektrisch onveilig doordat de elektrische contacten bloot komen te liggen. Hierdoor kan kortsluiting, vlambogen naar de constructie en gevaar voor personen ontstaan. De cracks in deze panelen zijn zo ernstig dat er zeker hot spots zullen ontstaan en op termijn doorgebrande plekken in de achter folie, met direct brandrisico tot gevolg.
Doordat de zonnepanelen iedere dag door thermische cycli gaan zullen de cellen uitzetten en krimpen. De cracks worden hierdoor groter en het elektrisch contact in de cellen wordt steeds meer verbroken.

In de door Solar Tester uitgevoerde tests binnen een paar weken na de hagelbui is het vermogen van panelen met cracks nog dicht bij het nominaal vermogen. Dit komt enerzijds doordat de cracks nieuw zijn; het elektrisch contact is nog niet verbroken en anderzijds doordat de panelen relatief koud zijn, de delen van de cellen liggen tegen elkaar aan. In het lab wordt getest bij ± 25 graden, op het dak zijn de panelen vaak warmer dan 50 graden. Het opbrengstverlies van panelen met cracks loopt dan snel op.

Overige projecten

Wehkamp Zwolle

Warehousespecialist WDP zet samen met energiestudiebureau Encon een nieuwe stap in zijn ambitie op m...

Plospan Waardenburg

“Het gaat goed met zon, maar zon heeft wel bedrijven nodig; bedrijven als Plospan, die hun verant...

Renault fabrieken (FR)

Renault heeft in 2012 geïnvesteerd in Zonnepanelen. 59MW ( 60 voetbalvelden!! ) verdeeld over 6 fa...