KiesZon

‘Kwaliteit van zonnepanelen is lastig vast te stellen. Het is belangrijk voor ons dat er een efficiënte mogelijkheid is om zonnepanelen aan een goede kwaliteitscontrole te onderwerpen. Wij investeren voor de lange termijn, dus we moeten weten of de panelen aan de standaard kwaliteitseisen voldoen. In samenwerking met Solartester waarborgen wij de kwaliteit van onze investeringen. Het geeft ons houvast en vertrouwen voor de toekomst.’

Erik Snijders

Algemeen Directeur KiesZon

https://www.kieszon.nl/