Straight Forward

In opdracht van banken en verzekeraars voert Straightforward grondige technische
due diligence onderzoeken uit aan PV-systemen. Alle aspecten van het systeem van
engineering tot en met uitvoering worden doorgelicht om een waarborg te geven dat de systeemopbrengst, ook op langere termijn, optimaal is en om de financiers zekerheid te geven over het rendement van hun investering. Naast een review van engineering en een controle van uitvoering worden een thermografische inspectie en diverse metingen uitgevoerd. Hierbij wordt het Mobiele Testcenter van Solartester BV vaak ingezet. www.straightforward.nl