U vermoedt dat uw systeem niet voldoende energie produceert? Met dit pakket worden meerdere onderzoekstechnieken ingezet om te bekijken of er problemen in de zonnepanelen of in de strings zitten. Deze technieken zijn:

  • Performance Ratio berekening
  • Drone inspectie thermografie
  • Indien mogelijk, gericht stringmetingen

Met de PR berekening vergelijken we de opbrengst met vergelijkbare systemen om te bepalen of de opbrengst daadwerkelijk achterblijft. Zo ja, dan is de volgende stap een thermografisch onderzoek om te kijken of er hotspots zijn die de energieopbrengst beperken. Een stringmeting wordt ook verricht indien via de monitoring van de omvormers kan worden achterhaald welke strings achterblijven in productie. De combinatie van deze drie methoden geeft een goed eerste beeld om te bepalen of er aanleiding is voor verder onderzoek. Is er op basis van de testresultaten aanleiding voor verder grondig onderzoek dan wordt dat in overleg met u bepaald. Zo houdt u grip op de kosten!

Voor meer informatie over het thermografisch onderzoek kunt u hier klikken.