Het schadeonderzoek pakket biedt standaard een drone inspectie met thermografie van het hele systeem en daarnaast wordt er ook gebruik gemaak van het mobiele testlab.

  • Drone inspectie thermografie of in-situ test
  • Mobiele testlab voor vermogensmeting, EL beelden en thermografie

De schade die kan optreden in zonnepanelen is op te splitsen in twee categorieën: zichtbare en niet zichtbare schade. Beide vormen van schade gaan direct of op termijn een negatieve invloed hebben op de energieopbrengst wat uw investering en business case in problemen kan brengen. Zichtbare schade wordt doorgaans (zonder veel discussie) vergoedt. Niet zichtbare schade is echter een ander verhaal. Schade kan optreden tijdens verschillende fases die een zonnepaneel doorloopt, hierbij kan de verantwoordelijkheid bij verschillende partijen liggen. U kunt daarbij denken aan productiefouten, transportschade, installatieschade of stormschade.

Scheurtjes, ofwel micro cracks, ontwikkelen zich door de jaarlijkse thermische cycli heen tot steeds grotere scheuren. Uiteindelijk zullen ze delen van de cel gaan afsluiten en de opgewekte energie kan daardoor niet (goed) worden afgevoerd. Dit resulteert in verminderde output van het zonnepaneel, wat weer resulteert in verminderde opbrengst van hele string.

Een kwaliteitscontrole vlak voor installatie kan in veel gevallen uitkomst bieden. Met behulp van het controle rapport kan eenvoudig worden aangetoond wat de kwaliteit ná transport en vóór installatie was. Belangrijk is dat u in uw inkoopcontract duidelijk laat opnemen wat de afspraken zijn als de kwaliteit van de panelen onvoldoende wordt bevonden. SolarTester kan u hierbij ondersteunen zodat u de juiste clausules opneemt. Voor deze test wordt gebruik gemaakt van verschillende onderzoeksmethoden zoals een drone inspectie thermografie en ons unieke mobiele testlab.

Hieronder zullen we kort ingaan op de verschillende oorzaken van schade.

Tijdens het productieproces kan schade ontstaan door dat bijvoorbeeld de soldeermachine niet goed is afgesteld en teveel druk zet op de cellen waarbij kleine scheurtjes ontstaan (zogenaamde v-cracks). Deze schade wordt in de screening in de fabriek niet meegenomen en kan tijdens transport of installatie ontwikkelen tot grotere scheuren. De micro cracks gaan uiteindelijk delen van de cellen afsluiten. Gevolg is rendementsverlies.

Zonnepanelen worden doorgaans in Azië geproduceerd wat betekent dat er een lange transportcyclus plaats vindt voor dat ze de eindbestemming arriveren. Tijdens transport ervaart een paneel trillingen. Deze trillingen kunnen schade veroorzaken aan de zonnecellen. Het gevolg is, zoals eerder vermeldt, afsluiting van delen van de cellen door micro cracks.

Voorbeeld v- crack schade ontstaan tijdens productie

Voorbeeld v- crack schade ontstaan tijdens productie

 

De installatie van de zonnepanelen is een risicovolle fase wat betreft de kans op (forse) schade. Gebrekkige kennis en/of instructies aan de installateur hoe men met een zonnepaneel om moet gaan zorgt voor een verhoogd risico. Het idee dat men op een paneel kan staan, zitten of steunen zijn veel voorkomende oorzaken van forse schade aan de cellen. De glasplaat is doorgaans bestemd tegen drukbelasting. De zonnecellen zijn echter vergelijkbaar gevoelig als chips en kunnen forse schade oplopen door drukbelasting op een punt. De afbeelding hiernaast illustreert hoe drukbelasting een cel kan versplinteren. Een kwaliteitscontrole op locatie vóór installatie (soort nulmeting) laat u sterker staan in geval er ná installatie rendementsverlies. Met het SolarTester rapport kunt u aantonen hoe de zonnepanelen, inclusief de zonnecellen, er kwalitatief voor installatie uitzagen.

Zonnepaneel met installatieschade ofwel handeling schade

Zonnepaneel met installatieschade ofwel handeling schade

Zonnepaneel met stormschade

Zonnepaneel met stormschade

Bij stormschade kan forse schade aan de cellen ontstaan. Door een klap op het zonnepaneel ontstaan er hevige trillingen die de zonnecellen doen barsten. Vaak is het echter zo dat een deel van de panelen zichtbaar beschadigd is waardoor deze worden vervangen. Discussie ontstaat over de niet zichtbaar beschadigde zonnepanelen. Er is een reële kans dat zonnepanelen die naast zichtbaar beschadigde panelen ook schade hebben opgelopen. Met behulp van elektroluminiscentie beelden worden de zonnecellen van deze panelen zichtbaar gemaakt. Vervolgens kan een goede inschatting worden gemaakt of deze panelen al dan niet moeten worden vervangen. Eventuele schade wordt daarbij beoordeeld op zowel korte als lange termijninvloed. Voor alle betrokken partijen kan een dergelijk schadeonderzoek uitkomst bieden. In praktijk betekent dit vaak dat een deel van de zonnepanelen niet hoeft te worden vervangen waarmee (aanzienlijke) kosten kunnen worden bespaard.

Er zijn dus verschillende soorten schades die verschillende momenten kunnen optreden. Alle vormen van schade gaan direct of op langere termijn een negatieve invloed hebben op de energieopbrengst wat uw investering en business case in problemen kan brengen. Met behulp van een kwaliteitscontrole vooraf kunt een deel van deze schade tijdig ontdekken. Mocht er vervolgens na installatie rendementsverlies optreden dan kunt u dankzij het rapport vaststellen dat schade tijdens installatie of door storm is ontstaan.
Belangrijk is dat u in uw inkoopcontract duidelijk laat opnemen wat de afspraken zijn als de kwaliteit van de panelen onvoldoende wordt bevonden in de kwaliteitstest. SolarTester kan u hierbij ondersteunen zodat u de juiste clausules opneemt. Voor meer informatie over deze service klikt u hier.

Voor meer informatie over schades en onze ondersteuning voor uw schade project kunt u ten allen tijden contact met ons opnemen. We staan u graag te woord.