SolarTester biedt een breed scala aan PV kwaliteits-tests aan waarmee we u kunnen voorzien van onafhankelijk advies over de kwaliteit van uw materiaal en/of aansluiting. De investeringen in zonnestroomsystemen zijn hoog en voor langere termijn. Dan is het fijn om zekerheid te krijgen over de kwaliteit, werking en rendement van uw zonnepanelen. Wij zetten graag onze expertise in om onze klanten deze zekerheid te bieden. SolarTester is de enige controle-instantie in Europa die zich 100% richt op kwaliteitscontrole van zonnepanelen. Dat maakt ons dé deskundige en onafhankelijke instantie die u kan helpen inzicht te krijgen in de kwaliteit van uw zonnepanelen.

Wij bieden voor de meest voorkomende situaties een viertal kostenefficiënte standaardoplossingen die zeer flexibel en op direct in te zetten.

Hieronder meer informatie over de onderzoekmethoden en de situaties.

Bent u niet zeker welk pakket voor u het meest geschikt of combineert u liever andere onderzoekstechnieken neem dan contact met ons op. We denken graag met u mee.

Vóór installatie van uw zonnepanelen:

Pre shipment inspectie. In het standaard pre shipment pakket bieden we in line inspectie met loading supervision aan. Dit betekent dat we tijdens het productieproces van de zonnepanelen die u heeft besteld aanwezig zijn en de panelen laten vervangen die niet aan de gestelde kwaliteitsstandaarden voldoen. Loading supervision betekent dat we volgen dat de juiste zonnepanelen ook op zeetransport worden gezet. Meer informatie over de pre shipment controle vindt u hier.

Kwaliteitscontrole op locatie. Het beste moment om te testen is ná de hele transportcyclus en voor het installeren van de modules, op de project locatie. Dit heeft als voordeel dat u zeker weet dat er geen productie- of transportschade in uw panelen zit. Deze test wordt uitgevoerd met ons mobiel testlaboratorium en voert onder meer een flash test uit en maakt elektroluminiscentie beelden van de modules. Het kan echter zo zijn dat er op de project locatie onvoldoende ruimte of tijd is om de test uit te voeren. In dat geval kunnen wij een kwaliteitscontrole in de opslaglocatie uitvoeren. Daarbij bieden wij, indien gewenst, de service aan om een selectie zonnepanelen te vervoeren naar onze eigen test locatie en ze vervolgens weer te laten transporteren naar de project locatie op de gewenste datum. Meer informatie over de kwaliteitscontrole op locatie vindt u hier.

Ná installatie van uw zonnepanelen:

Kwaliteit van installeren controleren. Ervaring leert ons dat er tijdens installeren een reële kans op onzichtbare schade is. Even snel op een zonnepaneel leunen/ stappen, gereedschap op het paneel laten vallen, de zonnepanelen in het draagframe slaan. Een kleine greep uit onze praktijkvoorbeelden die onzichtbare schade veroorzaken. Schade die de opbrengst pas na enkele jaren gaat beïnvloeden, mogelijk dus na afloop van de installatiegarantie. Met dit pakket controleren wij willekeurig zonnepanelen in het systeem (zonder demonteren). We maken eventuele onzichtbare schade zichtbaar via elektroluminiscentie beelden met onze in situ testapparatuur. Indien gewenst kunnen we ook willekeurig stringmetingen verrichten. Is er aanleiding voor verder schadeonderzoek dan wordt in overleg bekeken welke onderzoeksmethode het meest geschikt is. Meer informatie over elektroluminiscentie beelden vindt u hier.

APK drone inspectie.  Algemene Periodieke Keuring. De term zegt het al, dit kostenefficiënte basis controle pakket biedt de mogelijkheid om algemene check van uw systeem te laten doen indien gewenst ook periodiek. Voordeel is dat u hiermee vroegtijdig problemen kan ontdekken. U voorkomt daarmee onnodig productieverlies. SolarTester plant de APK zodra de weersomstandigheden dat toelaten en voorzien u van een overzichtelijk rapport met de testresultaten. Indien er aanleiding toe is wordt in overleg bekeken of extra kwaliteitscontroles gewenst zijn. Zo houdt u grip op de kosten! Deze test wordt uitgevoerd met behulp van thermografische drone inspectie. Besluit u om periodiek de controle te laten uitvoeren dan breiden we de keuring uit met een Performance ratio berekening over 12 maanden. Meer informatie over thermografisch onderzoek vindt u hier.

Schadeonderzoek. U vermoedt dat er mogelijk schade is toegebracht aan uw systeem tijdens stormachtig weer. In dat geval kan dit pakket u inzicht verschaffen of er daadwerkelijk schade is opgetreden, ook zonder dat de zonnepanelen gedemonteerd worden. Is er aanleiding voor verder schadeonderzoek dan wordt in overleg bekeken welke onderzoeksmethode het meest geschikt is. Met het SolarTester schaderapport heeft u tevens een helder en feitelijk document in handen. Deze test wordt uitgevoerd met behulp van drie mogelijke onderzoekstechnieken:

  • Thermografische drone inspectie. Met behulp van thermografische beelden kunnen hotspots in zonnepanelen zichtbaar gemaakt worden. Hotspots zijn warme plekken in een module die kunnen duiden op schade. Deze vorm van testen kan worden uitgevoerd terwijl de modules al geïnstalleerd zijn en nog op een dak of in het veld liggen. Met onze apparatuur kunnen we modules opsporen met hotspots en die vervolgens nader onderzoeken indien gewenst. Thermografisch onderzoek vereist wel de juiste weersomstandigheden. Meer informatie over thermografisch onderzoek vindt u hier.
  • In situ test. Deze test wordt ingezet wanneer de weersomstandigheden thermografisch onderzoek niet toelaten. Op basis van een steekproef worden modules getest zonder dat deze worden gedemonteerd. De in situ test maakt elektroluminiscentie beelden om onzichtbare schade zichtbaar te maken. Meer informatie over elektroluminiscentie beelden vindt u hier.
  • Mobiel testlaboratorium op locatie. Zijn de modules al (deels) gedemonteerd dan zetten we onze mobiele tester in. Meer informatie over de kwaliteitscontrole op locatie vindt u hier.

Meer informatie over schade en schade-onderzoek vindt u hier.

‘Health check’. Voornemens om een zonnestroomsysteem over te nemen? Of verloopt uw systeemgarantie bijna? Dan is het aan te raden om een ‘health check’ te laten doen. U wil uiteindelijk graag weten of er verborgen gebreken in de zonnepanelen zitten en niet voor vervelende verrassingen komen te staan. Dit pakket biedt een thermografisch drone onderzoek en een in situ test. Is er op basis van de testresultaten aanleiding voor verder grondig onderzoek dan wordt dat in overleg met u bepaald. Met deze tests heeft een goed beeld van de prestatie van het systeem en of er reden is om aan te nemen dat de prestatie (versneld) minder gaat kan worden. Meer informatie over de in situ test vindt u hier  en thermografisch onderzoek vindt u hier.

Tailormade. Wanneer onze standard pakketten niet aansluiten bij uw probleem of u bent niet zeker welk pakket het meest geschikt is dan stellen wij graag een onderzoeksplan voor u samen. Op basis van een intake gesprek brengen we de situatie, het systeem en uw vraagstuk in kaart met daarbij de meest efficiënte onderzoeksmethoden. Neemt u vrijblijvend contact met ons op voor een advies en voor meer informatie.