Stormschade aan uw zonnepanelen?

Schade aan zonnepanelen kan optreden tijdens verschillende fases die een zonnepaneel doorloopt. Vaak zijn dit menselijke fouten: tijdens het productieproces, transport of installatie. Maar ook na installatie kan er nog schade optreden. Bijvoorbeeld tijdens een heftige storm.

Hoewel zonnepanelen stevig op het dak worden bevestigd en gemaakt zijn om weer en wind te doorstaan, zijn er weersomstandigheden waar ook de sterkste zonnepanelen niet tegen kunnen. Heftige wind, hagel of bliksem kunnen ervoor zorgen dat uw zonnepanelen stormschade oplopen.

Deze schade is op te splitsen in twee categorieën: zichtbare en niet zichtbare schade. Beide vormen van schade gaan direct of op termijn een negatieve invloed hebben op de energieopbrengst. Zichtbare schade wordt doorgaans (zonder veel discussie) vergoedt. Niet zichtbare schade is echter een ander verhaal.

Scheurtjes, ofwel micro cracks, zijn soms zo klein dat ze met het blote oog niet te zien zijn. Hoewel ze niet altijd zichtbaar zijn, zijn ze wel aanwezig. En dat is terug te zien in de energieopbrengst. Uiteindelijk zullen de scheurtjes delen van de cel gaan afsluiten en de opgewekte energie kan daardoor niet (goed) worden afgevoerd. Dit resulteert in verminderde output van het zonnepaneel, wat weer resulteert in verminderde opbrengst van de hele string.

Alle vormen van schade gaan direct of op langere termijn een negatieve invloed hebben op de energieopbrengst wat uw investering en business case in problemen kan brengen. Een kwaliteitscontrole met een onafhankelijk schaderapport na een zware storm kan in veel gevallen uitkomst bieden. Met onze kwaliteitstest zijn wij de geschikte partij om deze rapportage samen te stellen.

Geadviseerd is om ook een kwaliteitscontrole ook vóór installatie te laten uitvoeren. Op die manier kunt u partijen (bijv. fabrikant en transporteur) uitsluiten mocht er ná installatie rendementsverlies optreden. Ook belangrijk is dat u in uw inkoopcontract duidelijk laat opnemen wat de afspraken zijn als de kwaliteit van de panelen onvoldoende wordt bevonden in de kwaliteitstest. SolarTester kan u hierbij ondersteunen zodat u de juiste clausules opneemt. Voor meer informatie over deze service klikt u hier.

Wat voor stormschade kunt u mogelijk terugzien na welke weersomstandigheden? We leggen het hieronder kort uit:

Wind
Sterke windstoten kunnen flink trekken aan uw zonnepanelen. Wind kan trillingen veroorzaken in de panelen die schade kunnen veroorzaken aan de cellen, ook wanneer de panelen nog op de draagrails vast zitten. Het kan ook zijn dat door een sterke wind de panelen los komen (al dan niet met de draagrails), de kans is dan groot dat er (on)zichtbare schade ontstaat in uw modules. Wind kan er ook voor zorgen dat er zwerfmateriaal als takken over het panelen waaien, ook dit kan schade veroorzaken. Wacht niet te lang met controleren om te voorkomen dat uw geen aanspraak meer heeft op eventuele schadevergoeding.

Op hellende daken wordt een speciale rails bevestigd waar de panelen vervolgens aan vastgeschroefd worden. De panelen lopen parallel aan het dak en zijn daardoor minder gevoelig tegen zware windstoten. Zonnepanelen op een plat dak zijn daarentegen wel gevoeliger voor wind. Deze worden op stellages geplaatst, zodat ze in een bepaalde hellingshoek staan. De zijkanten worden wel dichtgemaakt, maar de kans blijft bestaan dat er wind onder komt. Het is niet te garanderen dat er geen stormschade door wind kan ontstaan. 

Hagel
Langdurige blootstelling aan wind en regen maken panelen kwetsbaarder dan toen ze net nieuw waren. Hoewel zonnepanelen zonder problemen de meeste hagelbuien doorstaan, zijn er altijd uitzonderingen. Zeer extreme hagelbuien kunnen wel een risico vormen. Gelukkig zijn deze zeldzaam en vaak lokaal.

Zonnepanelen doorstaan verschillende zware tests voor ze de markt op gaan. Maar soms kunnen de normen van de test door de natuur wel overschreden worden. Wanneer een flinke hagelsteen het zonnepaneel met hoge snelheid raakt, kan er schade ontstaan. Dit kan zichtbaar zijn, maar ook onzichtbaar. De klap van de hagelsteen op het glas wordt doorgegeven aan de kwetsbare zonnecellen. Deze kunnen scheuren of zelfs versplinteren. Aan de buitenkant lijkt er niets aan de hand, maar toch heeft uw paneel schade opgelopen die negatieve gevolgen heeft voor uw energieopbrengst. 

Bliksem
Hoewel directe blikseminslagen relatief zeldzaam zijn, wordt de meeste schade veroorzaakt door inslagen in de buurt. Blikseminslagen, direct of indirect, kunnen leiden tot zowel uitvaltijd als kosten voor het identificeren en vervangen van beschadigde onderdelen.

Het vervelende van een blikseminslag is dat de schade niet beperkt blijft tot alleen het paneel zelf, maar dat ook het gehele systeem daaromheen aangetast wordt. Een goede aarding is essentieel om uw zonne-energiesysteem te beschermen tegen blikseminslag en schade. U kunt een blikseminslag niet stoppen, maar u kunt wel helpen om de spanning naar de grond te geleiden.

Met de SolarTester kwaliteitscontrole kunnen we modules controles of er door de blikseminslag onderdelen zijn beschadigd waardoor de energie niet meer voldoende kan worden afgevoerd door het paneel.

Schade door de natuur is helaas niet tegen te gaan. Wel is het mogelijk om u er zo goed mogelijk op voor te bereiden, door ervoor te zorgen dat de installatie door een specialist wordt uitgevoerd. Bent u bang dat uw zonnepanelen stormschade hebben opgelopen?

Voor meer informatie over schades en onze ondersteuning voor uw schade project kunt u ten allen tijden contact met ons opnemen. We helpen u graag.