Met behulp van thermografische beelden kunnen hotspots in zonnepanelen zichtbaar gemaakt worden. Deze vorm van testen kan worden uitgevoerd terwijl de modules al geïnstalleerd zijn en nog op een dak of in het veld liggen. Het onderzoek vereist wel de juiste weersomstandigheden, zo moet de instraling van de zon minimaal 600 Watt per vierkante meter bedragen, en mag de windsnelheid niet hoger zijn dan xxx kilometer per uur (max windsnelheid is afhankelijk van de locatie van het onderzoek). In samenwerking met onze partners kunnen wij thermografische beelden laten maken van grote projecten door gebruik te maken van een drone. Het gebruik van een drone is aan strenge regels gebonden en daardoor niet overal toegestaan. Met onze eigen apparatuur kunnen we een steekproef nemen van het project om vervolgens verdachte panelen nader te onderzoeken door middel van elektroluminicentie onderzoek. De foto’s op deze pagina tonen enkele thermografische beelden die wij bij onze klanten gemaakt hebben. De lichtere delen op de foto zijn cellen die warmer zijn dan de andere cellen in de module.

Ons thermografisch onderzoek bestaat uit RGB en warmte-dronebeelden. Op deze beelden/data voeren wij onder meer de volgende analyses uit:

  • Hotspots
  • Diodes die zijn uitgesloten (bypassed diodes)
  • PID
  • String issues

Voor meer informatie of een offerte kunt u contact met ons opnemen.