Aan de buitenkant ziet u vaak niets maar schijn kan bedriegen! Daarom voeren wij kwaliteitstests uit op zonnepanelen volgens strikte kwaliteitsnormen.

Schade door onjuist vervoer en opslag, slechte ‘batches’, productiefouten, installatieschade of stormschade vindt steeds vaker plaats. Daarom biedt een uitgebreide kwaliteitstest bij ieder project zekerheid voor een optimaal rendement en geeft vertrouwen voor de toekomst!

Welke controles voeren wij voor u uit?

Tijdens de voorbereiding van uw business case (fase 1)
Advies
bij het formuleren van kwaliteitscriteria in uw inkoopcontract. Zorg dat u terug kan vallen op uw contract bij onvoldoende kwaliteit na controle.

Aanbevolen services:

 • Formulering kwaliteitscriteria inkoopcontract
 • Financiële audit fabrikant

Vóór uw zonnepanelen op transport gaan (fase 2 & 3)
Controle van de bill of materials (de ‘ingrediënten’). Zijn kwalitatief goede materialen gebruikt in uw zonnepanelen? Of laat een kwaliteitscontrole tijdens het productieproces uitvoeren (zogenaamde in line inspecties).

Aanbevolen services:

 • Bill of materials controle
 • In line inspectie
 • Fabriek EL beelden controle
 • Loading supervision

Ná transport en vóór installatie (fase 4)
Kwaliteitscontrole op locatie. Zijn de cellen in uw zonnepanelen onbeschadigd (vrij van productieschade en transportschade) en levert ieder paneel het vermogen zoals voorgeschreven?

Aanbevolen services:

 • Flash test
 • Elektroluminiscentie beelden onderzoek

Ná installatie (fase 5 & 6  )
Kwaliteitscontrole na installatie. Weet u zeker dat uw zonnepanelen tijdens installatie niet beschadigd zijn? Van de schades die een zonnepaneel kan oplopen is installatieschade na stormschade de meest schadelijke vorm. Is zonnestroomsysteem getroffen door een storm dan kunnen wij een controle uitvoeren. Naast schade aan de cellen kunnen we ook meten of het zonnepaneel verder mankementen vertoond waardoor de opbrengst terugloopt.

Aanbevolen services:

 • Scope 12 controle
 • Thermografisch onderzoek
 • Installatieschade onderzoek
 • Stormschade onderzoek

Klik hier voor een overzicht van onze services

Neem contact met ons op