SolarTester service aanbod

De naam SolarTester zegt het al, wij bieden een breed scala aan PV kwaliteits-tests aan waarmee we u kunnen voorzien van onafhankelijk advies over de kwaliteit van uw materiaal en/of aansluiting. De investeringen in zonnestroomsystemen zijn hoog en voor langere termijn. Juist dan is zekerheid of de verwachtte kwaliteit ook is geleverd van belang. Daarom zetten wij graag onze expertise in om onze klanten deze zekerheid te bieden. Het service- aanbod van SolarTester is breed en ontzorgt vanaf het selecteren van de zonnepanelen tot aan de oplevering van het zonnestroomsysteem.

“Test de kwaliteit, werking en het rendement van uw panelen”

Steeds meer bedrijven geloven in de kracht van de zon en investeren in zonnepanelen. Deze vorm van energie opwekken draagt bij aan een duurzame bedrijfsvoering, leidt tot kostenbesparing, is goed voor het duurzame imago van uw bedrijf en is bovendien fiscaal aantrekkelijk. Op lange termijn is het dus een rendabele investering. U geeft bij de aanschaf van PV-modules een groot bedrag uit. Dan is het fijn om zekerheid te krijgen over de kwaliteit, werking en rendement van de zonnepanelen. Bovendien kan een test vóór installatie u helpen mocht er in een later stadium schade zijn door bijvoorbeeld een storm of slechte installatie. Solartester geeft u deze zekerheid met de snelle, betrouwbare, onafhankelijke mobiele check van uw zonnepanelen.

Profiteer van onze expertise en laat uw kwaliteitscontrole aan ons over!

De SolarTester kwaliteitstest

Aan de buitenkant ziet u niets! Daarom voeren wij een kwaliteitstest uit op zonnepanelen. Veel defecten die de levensduur van een zonnepaneel kunnen beïnvloeden, en de kwaliteit van uw zonnestroominstallatie bepalen, zijn met het blote oog niet zichtbaar. Onze operators bekijken de testresultaten dan ook wat een beschadiging betekent voor de lange(re) termijn en niet alleen wat de prestaties van een paneel op moment van installatie is. De kwaliteitstest op locatie geeft u ook een nul-meting aan na de transportcyclus en vóór installatie. Dit kan u veel opleveren op het moment dat er schade optreedt tijdens installatie of een storm.

Het systeem bestaat uit een LED zonnesimulator voor een Flash-test/vermogensmeting, een hoog-resolutie Elektroluminescentie om o.a. ‘micro-cracks’ op te sporen en een thermografie camera voor het detecteren van de zogenaamde Hot Spots. Een flash test geeft aan wat het Wattpiek vermogen van de module nu is. Minstens zo belangrijk is de verwachte levensduur van de module. Hiervan geeft de Elektroluminescentie een goed beeld. In deze foto worden defecten zichtbaar zoals ‘micro-cracks’, slechte soldering van busbars, slechte Fingerprinting etc.. waardoor het vermogen van de module vroegtijdig kan teruglopen. De testresultaten zijn direct beschikbaar na analyse. (zie voorbeeldrapport-downloads)  Bij tegenvallende prestaties van de installatie of bij schade-kwesties kunnen wij een analyse maken van de conditie van de zonnepanelen.

Klik hier voor meer toelichting over deze service

Onafhankelijk advies bij schade

De PV markt groeit exponentieel en daarmee ook de werkdruk op installateurs en leveranciers. Dit vergroot de kans op transport- en installatieschade. Daar komt bij dat we steeds vaker te maken krijgen met extreem weer met schade aan de zonnestroominstallatie als gevolg. In alle gevallen van schade kan het belangrijk zijn een onafhankelijk schaderapport te ontvangen om claims te onderbouwen. Met onze kwaliteitstests zijn wij de geschikte partij om deze rapportage samen te stellen. In 2018 zijn wij niet voor niets door de rechtbank van Amsterdam ingezet als onafhankelijk expert in een zaak betreffende stormschade (zie ‘nieuws’ voor meer info over deze rechtszaak).

Klik hier voor meer toelichting over deze service

Pré shipment controle

Dankzij ons partner-netwerk kunnen wij voor en tijdens de fabricage van uw panelen al kwaliteitscontroles uitvoeren. Heeft u er ooit over nagedacht om de materialen die in uw panelen worden verwerkt te laten controleren? Met een controle van de bill of materials kunnen we in een vroeg stadium al controleren of de ‘ingrediënten’ van uw panelen van voldoende kwaliteit zijn.
Een volgende stap is een controle tijdens het productieproces. Dit betekent letterlijk een controle bij de machines, indien nodig 24 uur per dag. Op deze manier controleren we of alle juist is afgesteld zodat er geen schade door bijvoorbeeld teveel druk tijdens solderen ontstaat. Kwaliteitscontrole in een pré-shipment fase heeft onder meer als voordeel dat we de panelen kunnen weigeren vóór ze op zee-transport gaan.
Een andere optie is dat we via onze eigen software grote aantallen fabrieks- EL beelden kunnen controleren op schade. Hiermee kunnen we ook voor de panelen op transport gaan af-fabriek al bepalen of we de kwaliteit voldoende vinden. In combinatie met onze kwaliteitstest op locatie kunt u zo steeds een partij uitsluiten indien er schade optreedt tijdens het hele proces van fabricage tot en met installatie.

Klik hier voor meer toelichting over deze service

Advies tijdens inkooptraject zonnepanelen

SolarTester beschikt over een mondiaal netwerk van partijen die gespecialiseerd zijn in kwaliteitscontroles vanaf productielocaties, in de havens na zeetransport, tot op de uiteindelijke locatie van het zonnestroomproject zelf. Door deze samenwerking kunnen wij op consultancy basis het inkooptraject van uw materialen begeleiden en zorg dragen voor kwaliteitscontroles zodat de kwaliteit en rendement na installatie gewaarborgd is.

Klik hier voor meer toelichting over deze service